19 juni 2012 thema Aanpak Laaggeletterdheid…wie gaat dat betalen?

Tijdens de tweede bijeenkomst van BGN werd het thema Aanpak Laaggeletterdheid ...wie gaat dat betalen aan de orde gebracht. Behalve 2 boeiende presentaties over dit onderwerp, werd na de pauze de aanwezigen gevraagd hierover van gedachten te wisselen.

Op 19 juni is de tweede bijeenkomst van het bondgenootschap voor geletterdheid in Uden gehouden. In het hoofdgebouw van IBN kwamen zo’n 35 mensen bijeen om met elkaar te praten over de aanpak van laaggeletterdheid in de regio Noordoost Noord-Brabant.

Het thema van de avond was : Aanpak Laageletterdheid…wie gaat dat betalen? De aanpak dreigt door bezuinigingen ter discussie te komen staan. De sprekers van de avond hebben het publiek verteld dat er nog wel mogelijkheden zijn. Maar uiteindelijk geldt ook hier: Het gaat om keuzes maken. De kosten gaan voor de baten uit. Als in het opleiden van mensen wordt geïnvesteerd, of zij nu werkend zijn of niet-werkend, levert dat uiteindelijk op. Ook IBN investeert op dit moment veel in het opleiden van hun laaggeletterde medewerkers en de eerste resultaten hiervan worden zichtbaar. Jan Willem de Theije rekende het publiek voor dat een toename van de omzet van Nederland met zo’n 10 – 22% tot de mogelijkheden behoort.

Na de presentaties gingen de aanwezigen met elkaar in gesprek over hun eigen mogelijkheden. In een, soms verhitte, discussie werd gesproken over de inzet van ieder afzonderlijk. Het bondgenootschap voor geletterdheid is een initiatief van IBN (Machteld van Boheemen), Elisabeth Scholt (PSW) en Marian Janssen (Bureau Zet een Punt…).

Klik hier voor de presentatie van Lau van den Bos, projectleider Servicepunt Leren en werken regio Eindhoven
Klik hier voor de presentatie van Jan Willem de Theije, eigenaar OOG.VOOR.LEZEN
Klik hier voor de presentatie van Machteld van Boheemen, projectleider Laaggeletterdheid IBN