18e bijeenkomst op 6 maart 2018: Thema Preventie

De avond staat in het teken van preventie;  1 op de 10 jongeren loopt het risico om als laaggeletterde de arbeidsmarkt te betreden. Dit roept om maatregelen.

De eerste gastspreker van de avond was Justine Hoffman, directeur van basisschool ‘De Fonkeling’ in Berghem. Zij maakt zich zorgen over de kinderen met een (taal)achterstand. Justine komt vertellen hoe zij op haar school dit voorkomt door preventieve maatregelen.

Presentatie Justine Hoffman

Het filmpje van Lisa: https://www.youtube.com/watch?v=6PIIkf_Ve8Y

Farida Topan en Mieke Volk-Pepers hebben ons verteld over de inzet van de VoorleesExpress en V.V.E. om de (taal)ontwikkeling bij jonge kinderen te stimuleren. Met voor- en vroegschoolse educatie (V.V.E.) worden de maatregelen bedoeld die ingezet worden om onderwijsachterstanden te voorkomen.

Presentatie Farida Topan en Mieke Volk- Pepers

Meer informatie over VoorleesExpress.

Tijdens de bijeenkost kwamen bondgenoten met ideeën om kinderen aan het lezen te krijgen:

 • geen speen laten gebruiken
 • alles wat je ziet en doet benoemen
 • de boekstart coach
 • liedjes en versjes zingen
 • samen lezend zingen
 • zwerfboeken
 • voorlezen
 • prentenboeken beschikbaar hebben
 • leeskilometers maken
 • leesplezier bijbrengen
 • lezen belonen, bijboorbeeld met kleine stickertjes
 • leesbevordering van 0 tot 100
 • zoek prentenboeken zonder tekst, laat kinderen zelf vertellen
 • verhaaltjes vertellen
 • veel praten
 • leer taal bij mensen met een taalachterstand vauint hun praktijk
 • houding van ouders veranderen ten opzichte van leesonderricht
 • geen verkleinwoordjes gebruiken
 • samenwerking school en thuissituatie
 • boeken gebruiken op school als voorwerp
 • aandacht voor schrijfvaardigheid
 • bewustwording over noodzaak van lezen bij ouders
 • vertellen en tekenen
 • strips laten lezen; leuk en veel laagfrequente woorden
 • pim pam pet en andere taalspellen

Uiteraard was er ook weer aandacht voor de successen, maar dit keer ook voor de zorgen van de bondgenoten.