19e bijeenkomst op 6 juni 2018: Thema's Vrijwilligers en Lokale kaart

De avond staat in het teken van (taal) vrijwilligers en het vullen van de lokale kaart.

Verschillende aspecten rond vrijwiliggers willen we graag belichten. Hanneke v.d. Werf zal ons iets vertellen over de training voor taalvrijwilligers. IBN vertelt over de inzet van taalmaatjes op de werkvloer, ONS Welzijn over de begeleiding van vrijwilligers en we nodigen een burgerinitiatief uit. Ook laten we een taalvrijwilliger en een deelnemer aan het woord. 

Ook willen we het (cursus)aanbod in NO-Brabant in kaart gaan brengen. Wie doet wat? Om dit inzichtelijk te maken, hebben we u nodig. We willen u verzoeken om de vragen in de bijlage te beantwoorden en op te sturen naar Karel Thönissen: thoenissen@garabit.nl. Antwoorden liefst in platte mail met de antwoorden genummerd volgens de vragenlijst.

Op de avond zelf willen we proberen om een (compleet) beeld krijgen van alle vormen van aanbod in onze regio. Het kan van alles zijn. U krijgt de gelegenheid om uw (cursus)aanbod toe te lichten.