6 november 2012 thema Actuele ontwikkelingen

Op 6 november 2012 vond de derde bijeenkomst plaats van het bondgenootschap in Noord Oost Noord Brabant. Er was een aanzienlijke opkomst met bovendien een grote variëteit aan achtergronden van de aanwezige bondgenoten. Het thema was actuele ontwikkelingen. Twee gastsprekers waren uitgenodigd om hun verhaal te komen vertellen. Mooie ingrediënten voor een inspirerende avond dus.

Op 6 november 2012 vond de derde bijeenkomst plaats van het bondgenootschap in Noord Oost Noord Brabant. Er was een aanzienlijke opkomst met bovendien een grote variëteit aan achtergronden van de aanwezige bondgenoten. Het thema was actuele ontwikkelingen. Twee gastsprekers waren uitgenodigd om hun verhaal te komen vertellen. Mooie ingrediënten voor een inspirerende avond dus.

De avond begon met een korte inleiding door Marian Janssen op de actuele landelijke ontwikkelingen op het terrein van laaggeletterdheid. Zij riep op om – mede als gevolg van de teruggang in budgetten van volwassenonderwijs – creatief te denken. Door wijziging in de landelijke regelgeving krijgen gemeenten minder budget, en bovendien gaat een deel van het budget rechtsreeks vanuit het Rijk naar de ROC’s voor VAVO onderwijs (waardoor er dus minder budget is voor de gemeenten). Kort stond zij o.a. stil bij het project Taal voor het leven. Beloofd is dat in 2013 een medewerker van de Stichting Lezen en Schrijven het BGN zal komen bijpraten over dit landelijke project. Inzoomend op de regio gaf zij tenslotte aan dat zowel in de gemeente Bernheze als in Veghel het project “Leren gewoon doen” ook in 2013 zal worden voortgezet.

Daarna heeft Thomas Bersee van Cubiss een presentatie gegeven over de rol van de bibliotheken in de aanpak van laaggeletterdheid. Met een aantal good practices heeft hij de aanwezigen geboeid en zeker op ideeën gebracht om meer gebruik te gaan maken van de mogelijkheden van de bibliotheken.
Vervolgens was het de beurt aan de aanwezigen zelf. In kleine groepjes ging men aan de slag met het bespreken van de eigen actuele ontwikkelingen op het gebied van laaggeletterdheid. Dit leidde tot interessante inzichten en inspiratie. Ook is er in een aantal gevallen de agenda’s getrokken om op een ander tijdstip samen verder te praten.

De winnaar van de nationale alfabetiseringsprijs in de catergorie Denken sloot de avond af. Marcel L’Herminez van OOG.VOOR.LEZEN heeft de bondgenoten kennis laten maken met de techniek en de mogelijkheden van “eyetracken”. Ook konden de bondgenoten zelf achter de pseyecatcher gaan zitten om kort te ervaren hoe het meten van de leesvaardigheid in zijn werk gaat.

Klik hier voor de presentatie van Thomas Bersee, onderwijsadviseur Cubiss
Klik hier voor de presentatie van Marcel L'Herminez, directeur/eigenaar i-Test Talentcenter