8 maart 2016 Thema leren in doelgroepen

De avond werd ingeleid door Monique Peters. Zij is projectleider in Tilburg voor Stichting Lezen en Schrijven. In Tilburg is het ook EVA- project gestart. EVA staat voor Educatie voor Vrouwen met Ambitie. Met enthousiasme en overtuiging heeft zij verteld over het EVA-project.

Na de pauze gingen we met elkaar in debat. Onder leiding van Guus Weitzel van het IBN gaan we in debat over voor- en nadelen van het organiseren van volwassenenonderwijs voor specifieke doelgroepen. Aparte vrouwengroepen of juist niet? Allochtoon en autochtoon mixen is beter of juist niet? Mensen met een beperking in een speciale groep bedienen of in een gewone lees- en schrijfgroep laten leren?

Dit waren de hoofdonderdelen van de avond. Klik hier voor de presentatie van deze wederom geslaagde avond.