3 maart 2015: Rekenen, onderdeel van laaggeletterdheid?

Tijdens de 9de bijeenkomst met als thema: Rekenen, onderdeel van laaggeletterdheid? hebben Frederieke Bos van het Steunpunt Taal & Rekenen VE en Harm van Zutphen van het IBN een verhelderend beeld gegeven van het nut en belang van rekenen in de dagelijkse praktijk. Voor de presentatie van Frederiek en Harm: klik op hun beider namen.