Week van de Alfabetisering

Het BGN heeft bij de vorige bijeenkomst van 19 juni 2014 met de aanwezige bondgenoten afgesproken dat allen op zijn/haar manier een bijdrage zouden leveren om laaggeletterdheid onder de aandacht te brengen. Een aantal van deze bijdragen komen hier op de site terecht.

Anders zijn is een gave
Anders zijn is een gave in beeld
IBN, de baas die zelf les geeft
IBN medewerker maken een verhalenboek