Raamwerk docent Basisvaardigheden gereed

Medio 2015 bestaat er geen opleiding of nascholing tot docent basisvaardigheden breed. Op initiatief van het Steunpunt ve is hiervoor in de plaats is het Raamwerk docent Basisvaardigheden ontwikkeld.

Er zijn wel competentieprofielen voor docenten in de volwasseneneducatie, die betrekking hebben op onderdelen van de basisvaardigheden (NT2, NT1, rekenen). Deze competentieprofielen zijn echter niet op elkaar afgestemd, terwijl een docent basisvaardigheden in de praktijk met leerders te maken heeft die vaak leervragen hebben op meerdere onderdelen van basisvaardigheden.

Het Steunpunt ve heeft daarom een Raamwerk docent basisvaardigheden laten ontwikkelen dat voorziet in een samenhangende presentatie van de benodigde competenties. In het Raamwerk zijn ook de benodigde vaardigheden voor het werken met vrijwilligers opgenomen. ITTA, CINOP en het Freudenthal Instituut hebben het Raamwerk ontwikkeld. In het proces van totstandkoming van dit Raamwerk zijn docentenopleiders, aanbieders volwasseneneducatie en andere experts uit het veld betrokken.

Klik hier voor het Raamwerk