Tel mee met Taal

Tel mee met Taal is een landelijk actieplan met als doel laaggeletterdheid te bestrijden en het lezen te bevorderen. Ook een Brabant is een team actief.

Stichting Lezen en Schrijven geeft uitvoering aan het landelijk actieplan "Tel mee met Taal". Sinds 1 januari 2016 is er ook een "afdeling Brabant". Het team Brabant bestaat uit 5 projectleiders, een projectmedewerker, een inhoudelijk adviseur en een rayonleider. Dit team heeft als taak om het landelijke actieprogramma "Tel mee met Taal" uit te voeren. Het programma is erop gericht om laaggeletterdheid te voorkomen en te bestrijden en het lezen te bevorderen. Het programma loopt van 2016 tot en met 2018. Per jaar is er landelijk 18 miljoen euro beschikbaar. (www.telmeemettaal.nl)

In Noord Brabant wordt op dit moment gewerkt aan het bekend maken van het team en het koppelen van de landelijke activiteiten aan lokale initiatieven. Het BGN is zo’n lokaal initiatief waarbij Stichting Lezen en Schrijven aansluiting zoekt.

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van team Brabant en van het landelijke actieplan? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Dat kan door je e-mailadres door te geven aan marlon@lezenenschrijven.nl

 

Alvast de eerste nieuwsbrief lezen? Klik hier.